Investeringsplannen Iverlek

Volgens het Energiedecreet moet iedere netbeheerder jaarlijks een indicatief investeringsplan opstellen voor het net dat hij beheert.

Elektriciteit

Aardgas