Over Iveg

Iveg is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas, ook actief in de activiteit riolering.

Werkingsgebied Iveg

Bestuurders, zaakvoerders en commissarissen

Paul Verbeeck Voorzitter van de Raad van Bestuur
Eddy De Herdt Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
Koen Helsen Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur
Kris Breugelmans Bestuurder
Frank Bruggeman Bestuurder
Dirk Crollet Bestuurder
Tom De Boeck Bestuurder
Tom De Vries Bestuurder
Rik Frans Bestuurder
Korneel Lenaerts Bestuurder
Kris Luyckx Bestuurder
Frans Schrauwen Bestuurder
Benny Smets Bestuurder
Kathelijne Toen Bestuurder
Patrick Van den Abbeele Bestuurder
Gilbert Van Ostaede Bestuurder
Eddy Vermoesen Bestuurder
Maarten Wouters Bestuurder
Ferdi Heylen Bestuurder
Jos Bouly Bestuurder
Ernst & Young Bedrijfsrevisoren
Vertegenwoordigd door Marnix Van Dooren
Commissaris

Overzichtslijst besluiten Iveg

De besluiten van de voorbije vergaderingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Directiecomité vind je hier terug.

Toezichthoudende overheid

De Vlaamse Regering staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op onze opdrachthoudende vereniging. Zij kan beslissingen van de opdrachthoudende vereniging vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

De opdrachthoudende verenigingen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere web-toepassing. Op die manier kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en er eventueel klacht tegen indienen.

Je komt meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid op de webpagina van het Agentschap Binnenlands bestuur.