Over IMEA

IMEA is een distributienetbeheerder voor elektriciteit en aardgas.

Werkingsgebied IMEA

Raad van Bestuur

Koen Kennis Voorzitter Raad van Bestuur
Carl Geeraerts Ondervoorzitter Raad van Bestuur
Sonja De Meyer Bestuurder
Luc Janssens Bestuurder
Kevin Vereecken Bestuurder
Koen Dehaen Bestuurder
Luc Wuyts Lid met raadgevende stem Raad van Bestuur
Nick Vandevelde Secretaris Raad van Bestuur

Regionale Bestuurscomités (RBC’s)

De RBC’s vormen de brede bestuursbasis waarin elke aangesloten gemeente of stad minstens één vertegenwoordiger heeft.

De afgevaardigden beslissen over onderwerpen die van lokaal belang zijn, zoals werken in de gemeente, de openbare verlichting, rationeel energiegebruik, de samenwerking met Fluvius System Operator en het OCMW …

Overzichtslijst besluiten IMEA

De besluiten van de voorbije vergaderingen van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en de Regionale Bestuurscomités (RBC’s) vind je hier terug.

Toezichthoudende overheid

De Vlaamse Regering staat als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op onze opdrachthoudende vereniging. Zij kan beslissingen van de opdrachthoudende vereniging vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden.

De opdrachthoudende verenigingen zijn verplicht een groot aantal van hun beslissingen te publiceren op hun website en/of andere web-toepassing. Op die manier kun je die beslissingen eenvoudig kennen, raadplegen en er eventueel klacht tegen indienen.

Je komt meer te weten over het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid op de webpagina van het Agentschap Binnenlands bestuur.