Er zijn momenteel valse e-mails (phishing-mails) uit naam van Fluvius in omloop. Lees er hier meer over.

Investeringsplannen Fluvius Limburg

Volgens het Energiedecreet moet iedere netbeheerder jaarlijks een indicatief investeringsplan opstellen voor het net dat hij beheert.

Bekijk het overzicht van de investeringsplannen.