Investeringsplannen Fluvius Limburg

Volgens het Energiedecreet moet iedere netbeheerder jaarlijks een indicatief investeringsplan opstellen voor het net dat hij beheert.

Fluvius Limburg is ontstaan (april 2019) uit de fusie van de netbeheerder Inter-energa, rioolnetbeheerder Inter-aqua en kabelnetbeheerder Inter-madia.