Investeringsplannen Fluvius Antwerpen

Volgens het Energiedecreet moet iedere netbeheerder jaarlijks een indicatief investeringsplan opstellen voor het net dat hij beheert.

Fluvius Antwerpen is ontstaan (april 2019) uit de fusie van de netbeheerders IMEA en Iveg (samen met kabelnetbedrijf Integan).