Enkele investeringstopics in de kijker

Oplossen van spanningsproblemen

Een te hoge spanning kan op verschillende manieren ontstaan en lokaal voor problemen zorgen.
Afhankelijk van de oorzaak kunnen spanningsproblemen worden opgelost met of zonder investeringswerken.

Kind kijkt naar gloeilamp

400V-netten voor alle netgebruikers ter vervanging van 230V-netten

Sommige elektrische wagens hebben laadproblemen bij aansluiting op een 230V-net.
Regulator VREG vraagt een aantal specifieke elementen voor de opvolging 230 V-netten en het ter beschikking stellen van 400 V-net.
Wat betekent dat voor onze investeringen?

Fluvius medewerker schroeft een contactdoos dicht

Alternatieve oplossingen voor haalbaar en betaalbaar netbeheer

Door meer elektrificatie moet Fluvius investeren in een sterk(er) elektriciteitsnetwerk. Bijgevolg is elke maatregel welkom die zorgt voor een slim en in de tijd gespreid gebruik van de netten.
Daar ligt een cruciale rol voor de digitale meter, het capaciteitstarief en de inzet van flexibiliteit.

Hoe maakt Fluvius de afweging tussen investeren in netuitbreiding of alternatieve oplossingen?

Een hand glijdt over leidingen