Smart Light Concepts (SLIC)

Wat is Smart Light Concepts?

Smart Light Concepts (SLIC) is een subsidieproject binnen het Europese subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën en werd ingediend samen met Franse, Nederlandse en Britse partners, Stad Brugge, WVI en Provincie West-Vlaanderen.

Meer info over Interreg 2 Zeeën vind je op www.interreg2seas.eu/nl/slic

Logo Smart Light Concepts (SLIC)

Wat is het doel van SLIC?

Het doel van het project SLIC is de CO2-uitstoot, afkomstig van openbare verlichting, drastisch te verminderen door middel van plaatsing van slimme verlichtingssystemen. De potentiële winsten zijn groot, want openbare verlichting is in de partnerlanden verantwoordelijk voor ca. 35% van de totale CO2-uitstoot.

Wat doet Fluvius in SLIC?

Fluvius investeert en werkt hiervoor samen met de Stad Brugge (project ‘Brugse Lantaarn) en de streekintercommunale WVI (project Suikerfabriek in Veurne). Met de Stad Mechelen werd een eigen project opgestart in de Coloma-wijk.

De Stad Mechelen zet op diverse vlakken in op duurzaamheid, burgerparticipatie en innovatie. Door LED-verlichting te combineren met een ‘slimme’ aansturing zal onderzocht worden hoe de combinatie van innovatieve technieken kan bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen van de Stad. Het duurzaam karakter vertaalt zich o.a. in minder energieverbruik (lagere kost voor de Stad) en gerelateerd een CO2-reductie. Door Fluvius wordt een standaard brandprogramma voor de openbare verlichting voorzien. Concreet zal in dit project worden nagezien hoe dit standaard brandprogramma specifiek kan aangepast worden aan de ‘verlichtingsnood’ van de wijk. Door een combinatie van historische data en informatie uit sensoren/camera’s zal het effectief gebruik van het openbaar domein de verlichting slim aansturen en dus meer of minder licht voorzien op basis van voorspelde en reële aan/afwezigheid. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de mobiliteit, de sociale veiligheid en de verkeersveiligheid. De impact van deze duurzame verlichting wordt op deze aspecten nader onderzocht in communicatie met de inwoners, het stadsbestuur en de netbeheerder. Verder zal Fluvius via dit onderzoek de potentiële besparingen nagaan bij toepassing op grotere schaal en via dit project mee verder vorm geven aan een Europese/Vlaamse lichtstandaard.

De Stad Mechelen en Fluvius hopen met deze ‘verlichting op maat’ een oplossing te bieden met een positieve impact op het klimaat, de burger en de Stad.

Ook wordt via deze projecten bijkomend onderzoek gedaan en kennis gedeeld m.b.t. de haalbaarheid van dergelijk projecten voor andere stakeholders, financiële en beslissingsmodellen, mogelijke technologieën,…

Budget SLIC

De Europese Unie, d.m.v. het EU-fonds ‘Interreg 2 Seas’, subsidieert voor 60% SLIC.

Totaalprojectbudget: 3.522.857 euro; waarvan EFRO-fondsen: 2.113.714 euro
Budget Fluvius: 436.722,57 euro; waarvan EFRO-fondsen: 262.033,54 euro

Contactpersoon

De contactpersoon voor Fluvius is Peter Strobbe (Subsidiebeheer)
Heb je vragen over de rol van Fluvius binnen die project? Dan kan je Peter contacteren via Peter [dot] Strobbe [at] Fluvius [dot] be (e-mail).